ogrody galeria

Wyświetlono wiadomości znalezione dla hasła: ogrody galeria
Temat: PRAGA
PRAGA
Proponuję zainteresowanym wspólną wyprawę z pilotem, w sobotę 10 lub 17
czerwca do wspaniałej stolicy Czech. Projektowana grupa 7 - 11 osób. Pociąg
czysty, wygodny i bezpieczny, od granicy Górnego Śląska do Pragi i z powrotem.
Koszt przejazdu zaledwie 28 lub 47 zł. Zwiedzanie Pragi w godz. 6-19 lub 6-23.
Dojazd w piątek wieczorem, autobusem z Gliwic, z Zabrza, lub indywidualny.
Plan zwiedzania:
- secesyjny dworzec kolejowy
- Štatni Opera, Narodni Muzeum
- Vaclavske namesti, sv. Vaclav, Lucerna
- Karlovo namesti, Novomestska radnice, chram sv. Cyryle a Metodeje, Tancici
Dům
- Rasinovo nabřeři, Jiraskův most, nabřeři, Namesti Kinskych, Uvoz
- pomnik ofiar komunizmu, lanovka, Nebozizek
- Petřin, rozhledna, zahrada
- Klasztor na Strachove
- Černinsky palace, Loreta, Hradčanske namesti, pałace okalające
- Šternbersky palace-galeria narodowa
- Brama Macieja, Hrad, katedra sv. Vita, Stary Zamek Królewski, kancelaria
prezydencka,
- Ogrody Południowe – koncert
- Katedra romańska sv. Jiři, Zlata Ulička, orły, Belvedere
- Odpoczynek U Sedmi Švabů-piwo, Bazaar, Nerudova
- Mala Strana, Malostranske namesti, chram sv. Mikulaąe, U Kocoura-piwo
- Valdątejnsky palace a zahrada, umywalnia, toaleta, relaks
- Josefov, Rudolfinum, Široka, hřbitov, Staronova synagoga, radnice
- Pariźska, Čechův most, Smetanovo nabřeźi
- Obiad U Benedikta – gulaąovka, smaźęny syr, hranolky, ąopska, , piwo,
odpoczynek
- Obecni Dům, kawiarnia, praąna brana, Čeletna, chram Matki Boźe nad Tynem
- Staromestske namesti, Jan Hus, Radnice, Kinskych palace, sv. Mikulaąe,
Orloj
- Karlova, sv. Salvator, Karolinum, sv. Frantiąek, Karol IV, Křiźovnicke
namesti,
- nabřeźi Vltavy, lavka
- Karlův most, Mostecka
- chram MP Sneźne, Frantiąkanska zahrada, odpoczynek
- Vaclavske namesti, kawa, Na Přikope
- Hlavni nadraźi Praha

Kontakt: maciek@glos.zabrze.pl


Temat: i jak Wam poszlo?
Częsciowe odpowiedzi do testu
Zadanie 10. (0-1)
W ostatnim zdaniu tekstu I autor wyraża
A. ubolewanie.
B. nadzieję.
C. obawę.
D. zadowolenie.
dostrzec intencje autora tekstu
Zadanie 24. (0-1)
Wyjaśnij, za czym tęskni osoba mówiąca w wierszu,
opisując ogrody tęsknoty. Nie posługuj się
określeniami z tekstu.
odczytać intencje osoby mówiącej
w wierszu
(zadanie do tekstu III)
Komentarz
Zgodnie z założeniem autora zadania uczeń powinien dokonać interpretacji tekstu,
uwzględniając intencje nadawcy. Poprawne wykonanie zadania wymaga więc wnikliwej
analizy tekstu. Dodatkowym warunkiem, jaki musi spełnić uczeń, jest zakaz
cytowania czy
używania określeń autorskich.
Przykład poprawnej odpowiedzi do zadania 24.
Opisując „ogrody tęsknoty”, osoba mówiąca w wierszu tęskni za światem
bezpiecznym,
krainą szczęśliwości, wiecznej wiosny, ciszy, spokoju.
Standard 3.
Wyszukiwanie informacji zawartych w różnych tekstach kultury
[6 punktów]
Zadania Sprawdzano, czy umiesz
Zadanie 3. (0-1)
Z tekstu I wynika, że w Babilonii ogród Amyitis
miał duże znaczenie, gdyż
A. tylko w nim mogły odbywać się obrzędy religijne
i dysputy filozoficzne.
B. świadczył o potędze władcy, który potrafił
ujarzmić nawet dziką przyrodę.
C. znajdowało się tam ożywcze źródło, o którym
mowa w Księdze Rodzaju.
D. był jedynym źródłem natchnienia dla tamtejszych
poetów i malarzy.
wyszukać informację w tekście
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Egzamin gimnazjalny 2007
8
Zadanie 4. (0-1)
Zdaniem autora tekstu I twórcy wielu
średniowiecznych ogrodów wzorowali się na
A. babilońskich tarasach.
B. parkach krajobrazowych.
C. biblijnym raju.
D. mitycznej Arkadii.
wyszukać informację w tekście
Zadanie 12. (0-1)
W 1791 roku królewski teatr w Pomarańczarni stał
się na pewien czas
A. sceną publiczną.
B. salą kąpielową.
C. biblioteką króla.
D. galerią rzeźb.
wyszukać informację w tekście
(zadanie do tekstu II)
Zadanie 13. (0-1)
W teatrze Na Wyspie umieszczono posągi
A. Jakuba Monaldiego i Kazimierza Wielkiego.
B. Stanisława Trembeckiego i Juliana Ursyna
Niemcewicza.
C. Wojciecha Bogusławskiego i Zygmunta
Krasińskiego.
D. Stefana Batorego i Franciszka Pincka.
wyszukać informację w tekście
(zadanie do tekstu II)
Zadanie 15. (0-1)
Z tekstu II wynika, że znawcą ogrodnictwa był
A. Andrzej Le Brun.
B. Jan Chrystian Schuch.
C. Dominik Merlini.
D. Tylman z Gameren.
wyszukać informację w tekście
Zadanie 21. (0-1)
Wypisz z tekstu I fragment, który mógłby być
opisem ogrodu znajdującego się na fotografii.
wyszukać informację w tekście
Komentarz
Aby rozwiązać poprawnie zadanie, należy wyszukać w tekście I taki fragment,
który mógłby
stanowić opis ogrodu z fotografii. W zamieszczonym tekście takich fragmentów
jest kilka.
Uczeń może wypisać wszystkie, ale uzyskuje punkt również wtedy, gdy zacytuje
jeden. Nie
przyznaje się punktu, jeżeli odpowiedź nie jest cytatem, mimo że pozostałe
kryteria są
spełnione. Brak cudzysłowu nie wpływa na punktację za odpowiedź.
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Egzamin gimnazjalny 2007
9
Przykłady poprawnych odpowiedzi do zadania 21.
typ ogrodu, w którym niepodzielnie rządziła geometria
lub
Są to [...] ogromne kwadraty lub prostokąty, dzielone siecią alejek na figury
mniejsze
o bokach prostych lub będących krzywiznami
lub
Zobaczymy tu koła, trójkąty, wstęgi, parabole wypełnione precyzyjnie
kształtowanymi
rabatami.
lub dowolne układy tych zdań

Temat: Pl. Grunwaldzki. Jak sobie wyobrażamy?
Gość portalu: GF napisał(a):

> Wiemy, jak będzie wyglądał plac Grunwaldzki w roku 2010!
>
>
> Maciej Miskiewicz 17-02-2003, ostatnia aktualizacja 17-02-2003 20:22
>
> Nowa galeria handlowa, rondo, terminal dla tramwajów, przejście podziemne.
Tak
> będzie wyglądać plac Grunwaldzki za niecałych siedem lat
>
> Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla pl. Grunwaldzkiego idą
> pełną parą. - Nad niektórymi rozwiązaniami jeszcze się zastanawiamy. Decyzje
> powinny zapaść w ciągu kilku najbliższych tygodni - mówi Tomasz Ossowicz,
> dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia.
>
> Najważniejszy jest teren naprzeciwko akademika Dwudziestolatka (gdzie
dawniej
> stał namiot handlowy Goliat). Ma tu powstać duża galeria handlowo-usługowa,
> która w przyszłości stałaby się sercem wrocławskiej dzielnicy akademickiej. -

> Codziennie przechodzi tędy kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi. Galeria ma
być
> miejscem, w którym będą mogli nie tylko robić zakupy, ale spotykać się i
> spędzać wolny czas - mówi Ossowicz.
>
> Ważniejsza więc miałaby być funkcja rozrywkowo-towarzyska galerii niż
handlowa.
>
> Planuje się urządzić w niej m.in. czynny przez cały rok ogród spacerowy pod
> dachem. Miasto zamierza szukać inwestora zainteresowanego tym miejscem, i to
> już podczas marcowych targów nieruchomości w Cannes.
>
> Autorzy planu chcą też, by została uzupełniona zabudowa od strony ul.
> Skłodowskiej-Curie. Powstałyby tam budynki łączące funkcję usługową z
biurową -
>
> dzięki temu plac będzie otoczony ze wszystkich stron i wreszcie zyska
wyraźny
> kształt.
>
> Jeszcze nie wiadomo, jak wysokie będą budowle sąsiadujące z placem. Jak
> przyznaje Tomasz Ossowicz, to jedno z niewielu miejsc we Wrocławiu, w którym
> można budować bardzo wysoko.
>
> Kolejnym etapem będzie zagospodarowanie terenów leżących wzdłuż osi
> grunwaldzkiej. Miałyby powstać m.in. ciągi spacerowe z dużą ilością zieleni.
> Nie wiadomo jeszcze, jaki los czeka akademiki wybudowane tuż przy pl.
> Grunwaldzkim. - Nie zamierzamy ich likwidować, ale gdyby znalazł się
inwestor,
> który w zamian za te tereny przy placu odtworzyłby je w innym miejscu, to
kto
> wie - mówi Tomasz Ossowicz.
>
> Zmiany nie ominą też układu komunikacyjnego. Szykuje się przebudowa
> skrzyżowania - powstanie rondo o kształcie elipsy, a na środku centralny
> terminal, z którego tramwaje będą kursować we wszystkich kierunkach. Pod
placem
>
> zaprojektowano duże przejście podziemne. Tam też będą punkty usługowe i
> handlowe.
>

Ogólna koncepcja słuszna,teraz trzeba tylko kasy,kasy i jeszcze raz kasy :)Temat: Castorama zamiast DHO na ul. Pilotów 6
Castorama zamiast DHO na ul. Pilotów 6
ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 16 czerwca 2004 roku została zawarta
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości na rzecz Castorama Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie.
Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego i dotyczy zobowiązania do
zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przez ALMA MARKET SA prawa
użytkowania wieczystego działek położonych w Krakowie przy ulicy Pilotów 6
o łącznej powierzchni 34 364 m2 oraz prawa własności budynków i budowli
położonych na tych działkach oraz części wyposażenia, z przeznaczeniem na
handel artykułami służącymi do budowy oraz wyposażenia domów, mieszkań i
ogrodów, gdzie dotychczas ALMA MARKET SA prowadzi również tego typu
działalność handlową.
Umowa zawiera zobowiązanie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przez
ALMA MAREKT SA wymienionej nieruchomości za cenę 31.000.000 (trzydzieści
jeden milionów) złotych netto plus VAT. Umowa przewiduje obowiązek zapłaty
zaliczki w kwocie 18.910.000,00 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć
tysięcy) złotych w terminie 7 dni od dnia jej podpisania. Zaliczka ulegnie
zwróceniu przez ALMA MARKET SA w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia
umowy przyrzeczonej. Zaliczka nie jest oprocentowana. Zwrot zaliczki został
zabezpieczony oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Strony umowy
zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej 15 grudnia 2004 roku, lub
każda ze stron umowy ma prawo wezwać drugą stronę do wcześniejszego
zawarcia umowy przyrzeczonej, jednak w terminie nie krótszym niż 3 miesiące
od dnia doręczenia wezwania drugiej stronie.
W umowie przedwstępnej zawarte zostało postanowienie dotyczące kary umownej
w wysokości 20% ceny netto umowy, płatnej przez jedną ze stron, drugiej
stronie, gdy niezawarcie umowy przerzeczonej nastąpiło na skutek
okoliczności, za które jedna ze stron ponosi winę. Kara umowna nie wyłącza
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Umową przedwstępną sprzedaży zostały objęte budynki obiektu handlowego
Dom-Hobby-Ogród, biurowiec oraz magazyny. Umowa przedwstępna sprzedaży
podpisana ze spółką Castorama Polska Sp. z o.o. przewiduje przejęcie
pracowników spółki, którzy są zatrudnieni w obiekcie Dom-Hobby-Ogród w
Krakowie.
Umowa przedwstępna sprzedaży części nieruchomości spółki w Krakowie przy
ulicy Pilotów 6, jest zgodna ze strategią rozwoju spółki, polegającą na
powiększaniu i ujednolicaniu prowadzonej działalności handlowej w zakresie
sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych o szybkiej rotacji (FMCG),
poprzez otwieranie nowych obiektów handlowych typu ALMA Supermarket i ALMA
Delikatesy. Stąd środki pozyskane w wyniku tej transakcji zostaną
przeznaczone na realizację tej strategii.
Jednocześnie Centrum Handlowe ALMA w Krakowie, w którym dotychczas spółka
sama prowadzi trzy obiekty handlowe (Alma Supermarket, Wnętrze Plus i
Dom-Hobby-Ogród) oraz na terenie którego znajdują się magazyny
wykorzystywane w działalności handlu hurtowego przez spółkę zależną, na
skutek inwestycji, które zadeklarowała Castorama zmieni swoje oblicze i
wizerunek, wzmacniając zdecydowanie swoją siłę oddziaływania na rynek
krakowski dzięki obecności uznanego partnera jakim jest Castorama. W
konsekwencji przełoży się to na wzrost wielkości sprzedaży realizowanej w
obiektach handlowych prowadzonych przez spółkę na terenie Centrum
Handlowego w Krakowie przy ulicy Pilotów 6.
W wyniku zawarciu umowy przyrzeczonej ALMA MARKET SA zrealizuje na
transakcji zysk przed opodatkowaniem w wysokości 16 mln zł. W związku z
tym, spółka przewiduje w najbliższym czasie przekazanie zweryfikowanej
prognozy wyników finansowych na 2004 rok.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy
przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA

A plany inwestycyjne firmy, która obecnie dysponuje dwoma supermarketami w
Krakowie i Tarnowie, to uruchomienie jeszcze 10 obiektów do 2007 roku.
Jesienią zostanie otwarty supermarket w Nowym Targu, a pod koniec roku w
Dębicy. Kolejny powstanie w Rybniku w 2005 roku. Natomiast delikatesy zostaną
uruchomione w Galerii Kazimierz w Krakowie w marcu przyszłego roku oraz
zapewne w Warszawie.Temat: Na pierwsze zakupy mamy ruszyć w wakacje 2008 roku
Na pierwsze zakupy mamy ruszyć w wakacje 2008 roku
Jak szybko i skutecznie budować centra i sklepy wielkopowierzch-
niowe? O to koszalińskie władze powinny zapytać swoich kolegów-samorządowców
w Słupsku i pobliskiej Kobylnicy. Tutaj kolejne inwestycje pojawiają się jak
grzyby po deszczu. Już działa Real, Obi i Kaufland. Od wiosny trwa budowa
hipermarketu E.Leclerc, rozpoczynają się właśnie prace przy Castoramie. W
planach są trzy ogromne galerie handlowe. W samym centrum firma Polimeni
rozpocznie jesienią budowę trzypiętrowej Galerii Słupsk o powierzchni 20 tys.
m kw. Dokumenty o pozwolenie na budowę złożyła już w ratuszu spółka Casino,
która planuje budowę Galerii Bursztynowej. Natomiast tydzień temu spółka Echo
Investment ujawniła plany budowy gigantycznego centrum Arena przy ul.
Krzywoustego. Koszt tylko tej inwestycji oszacowano na 200 milionów złotych!
(nik)

W Koszalinie miało być wielkie centrum handlowe. Na razie zaczyna się od
poślizgu. Inwestor obiecywał najpierw otwarcie w grudniu przyszłego roku.
Wczoraj obwieścił, że realny termin to wakacje 2008 roku. Więcej, nie wiadomo
nawet, kiedy zostanie wbita pierwsza łopata.

Centrum handlowo-usługowe ma stanąć na 12 hektarach przy ul. Gnieźnieńskiej w
Koszalinie. Dla miasta wydarzenie ma tym większe znaczenie, że do tej pory do
Koszalina nie miała wstępu żadna duża sieć handlowa, a rynek zmonopolizowali
lokalni handlowcy. W końcu miasto sprzedało grunty za 33 mln zł Holendrom,
którzy roztoczyli przed mieszkańcami świetlane wizje.
Centrum składać się ma z dwóch dużych obiektów: jeden o powierzchni 45 tys. m
kw., drugi - 10 tys. m kw. W większym, który zajmie dwie kondygnacje
nadziemne i jedną podziemną, znajdzie się wielki hipermarket (10 tys. m kw.).
Jakiej sieci? Tego inwestor wciąż nie ujawnia, twierdząc, że nadal trwają
rozmowy z większością znanych firm krajowych i zagranicznych. W centrum
znajdzie się także: sklep z elektroniką, pasaż handlowy pod szklanym dachem,
multikino (2 tys. m kw.), duża kręgielnia, restauracje. Nad wszystkim
dominować będzie latarnia morska, która ma stanowić część zabudowy. Drugi
obiekt, jednokondygnacyjny, zajmie ogromny sklep typu "dom i ogród”. Do tego
parkingi (także podziemne i na dachu) łącznie na 1.500 miejsc.
Inwestycja planowana jest z rozmachem. Szkoda, że na razie tylko na
papierze. - Owszem, deklarowałem wcześniejszy termin zakończenia inwestycji.
Wtedy to była realna data. Jednak nie mamy gotowych projektów w szufladzie.
Każdą koncepcję trzeba opracować indywidualnie - mówił nam Tomasz Matusiak ze
spółki Multi Development na wczorajszym spotkaniu w koszalińskim ratuszu.
Tłumaczenia dotyczące opóźnienia są mało konkretne. Miejmy nadzieję, że
budowa nie podzieli losów koszalińskiego akwaparku - po wielu latach planów i
obietnic, obiektu nie ma do dziś.
Temat: Dlaczego plac papieski jest pusty-Głos Pomorza
Dlaczego plac papieski jest pusty-Głos Pomorza
Sieć sklepów Sano nie chce się zgodzić na wpuszczenie inwestora, który
zbudowałby na placu papieskim duży sklep. Do sporu włączył się proboszcz
parafii Ducha Świętego. Jest przeciwny powstaniu hipermarketu.

Na dalszą zabudowę placu papieskiego koszalinianie czekają od 2002 roku, kiedy
to otworzono Galerię EMKA. Głos w tej sprawie zabrał w niedzielę Kazimierz
Bednarski, proboszcz sąsiadującej z placem parafii pw. Ducha Świętego. Podczas
mszy wyraził swój niepokój związany z planami budowy w tym miejscu
hipermarketu. Jego zdaniem nie jest to najlepszy pomysł, bo plac, na którym w
1991 roku mszę odprawił Jan Paweł II, to miejsce wyjątkowe, godne innego
upamiętnienia. Bednarski zapowiedział, że wkrótce problem ten przedstawi
biskupowi Kazimierzowi Nyczowi, ordynariuszowi koszalińsko-kołobrzeskiemu. O
swoich wypowiedziach nie chciał jednak wczoraj z nami rozmawiać. - Powtórzyłem
jedynie to, co słyszę od swoich parafian - stwierdził.

Sano nie chce konkurenta

Za budową hiparmarketu jest posiadający większość udziałów w spółce EMKA Marek
Kwaśnicki, szef MK Cafe&Tea. Kwaśnicki jest zdania, że spółka nie ma pieniędzy
na to, by na pozostałej część placu wybudować obiekty o charakterze
społecznym, niekoniecznie komercyjnym. Takie rozwiązanie zakłada jednak
obowiązujący statut spółki.
Nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, że Kwaśnicki robi wszystko, aby placem
zainteresowała się jedna z wielkich sieci hipermarketów (wymieniany jest
francuski Auchan). Z kolei na to nie chcą zgodzić się właściciele sieci
sklepów Sano, którzy posiadają ponad 30 proc. akcji spółki. Publicznie
deklarują, że zabudowa placu w formie zgodnej ze statutem jest ciągle realna i
że tylko na takie rozwiązanie mogą wyrazić zgodę.
Nie brakuje głosów, że Sano walczy o to, aby tuż pod bokiem ich największego
sklepu, usytuowanego w Galerii, nie pojawiła się niebezpieczna konkurencja.
Sytuacja jest napięta do tego stopnia, że właściciele Sano nie chcą nawet
słyszeć o kompromisowej propozycji Kwaśnickiego
- którą miał niedawno złożyć
- aby na placu powstał sklep wielkopowierzchniowy typu "dom i ogród”.
"Sanowcy” ponoć się boją, że w momencie, gdy się na to zgodzą - i pozwolą na
zmianę statutu - Kwaśnicki się rozmyśli i wprowadzi klasyczny hipermarket.

Poczekamy miesiąc

- Nie ma co ukrywać: to klasyczny pat. Obie strony blokują się wzajemnie -
mówi Aleksander Buwelski, prezes zarządu spółki EMKA. - W tej sytuacji nie
widzę żadnej szansy na zabudowę pozostałej części placu ani na rychłe
dogadanie się udziałowców - twierdzi.
Buwelski zdradza, że w wyniku konfliktu między Kwaśnickim a Sano od kilku
miesięcy nie funkcjonuje siedmioosobowa rada nadzorcza spółki. - To wina
właścicieli Sano, którzy nie chcą obsadzić dwóch należnych im miejsc - wyjaśnia.
Zupełnie inaczej widzą to władze sieci sklepów. - Nie ma nas w radzie, bo nasi
kandydaci się systematycznie odrzucani przez pozostałych jej członków -
tłumaczy Krzysztof Waltoś, prezes zarządu Sano. Powtarza, że drugi etap według
zapisów w statucie jest ciągle realny, a jego rozpoczęcie zależy tylko od
zgody właściciela MK Cafe&Tea. - Obecny impas to jego wina - mówi.
Marek Kwaśnicki wypowiadać się nie chce. - Nie będę niczego komentować -
powiedział nam.
Z nieoficjalnych rozmów dowiedzieliśmy się, że decyzje kluczowe dla
przyszłości placu papieskiego mają zapaść w ciągu miesiąca.

FAKTY

- Po tym, jak pod koniec ub. roku miasto sprzedało swoje udziały w EMCE
Markowi Kwaśnickiemu, właścicielowi MK Cafe&Tea, liczba kluczowych udziałowców
skurczyła się do dwóch: Kwaśnicki (ponad 60 proc. akcji) oraz sieć sklepów
Sano (ponad 30 proc. akcji).

- Dotąd spółce udało się wykonać pierwszy etap inwestycji, czyli budowę
centrum handlowo-rekreacyjnego (Galeria EMKA). W drugim spółka miała zabudować
pozostałą część placu, a według statutu
– obowiązującego jeszcze od czasu, gdy w spółce było miasto
– oprócz realizacji celów handlowych etap ten zakładał także inwestycje o
charakterze społecznym, niekoniecznie komercyjnym (np. międzyosiedlowy dom
społeczny).

- Mimo że Sano ma mniejszościowe udziały w spółce, może hamować ruchy
Kwaśnickiego – to skutek statutu, który przewiduje, że można go zmienić tylko
wtedy, gdy wcześniej zgromadzi się na swoim koncie aż 80 procent udziałów.
Temat: Bez komunikacji miejskiej?
Pokolei;)
No teoretycznie modernistyczne obiekty oparte na siatce słupów, to w zasadzie nic innego jak powtórzenie schematu konstrukcji... starogreckiej świątyni... a jednak coś nowego;) Jeśli dotrę do informacji dotyczących jaka była konkretna idea miasta ogrodu w Mińsku. Najprawdopodobniej z ideałami miała faktycznie niewiele wspólnego, jednak w porównaniu do istniejócych wówczas terenów miejskich, na pewno wyróżniałą się zielenią, mówimy tu o latach 1930-1940, kiedy to Mińsk był stosunkowo sporym ośrodkiem premysłowym, m.in fabryka Rudzkiego (ciekawostka Jako jedna z pierwszych na świecie zastosowała spawalnictwo w połączeniu konstrukcji stalowych) czy Przemysłu Metalowego I. Fogelnesta a w 1937 uruchomiono kolej elektryczną do Warszawy co było na owe czasy nie lada wydarzeniem, dla porównania przytoczę fakt, że sam Mińsk został zelektryfikowany częściowo ledwie... ok. 15 lat wcześniej. Liczba mieszkańców w 1920wynosiła ok 10tys obywateli, a 19 lat później było tu ok 15 tysięcy mieszkańców... Działały dwa kina... Także Mińsk wtedy zmieniał się bardzo mocno, 15-tysięczne miasto w przedwojennej Polsce było zauważalne, a wydarzenia tu zachodzące miały charakter rewolucyjny... Jednak o samej idei tworzenia Nowego Miasta niestety nie kojarzę zbyt dużo i muszał bym poszperać;) Jeśli Cię to zainteresowało oczywiście polecam Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego:) Dla przykładu daję jedynie link do tego jak w okresie około wojny wyglądały główne ulice miasta www.minskmaz.com.pl/fotki/w9.jpg czy w tym kontekście modernistyczna zabudowa na zielonych działkach nie jawi się jako rewolucja?
Co do kościoła, no tu już wiem troszkę więcej. Już w XV wieku na tym miejscu znajdował się drewniany kościół, obecny pochodzi z XVII wieku, choć później był przebudowywany, przed przebudową wyglądał tak: www.minsk-maz.pl/galeria/stare/31.jpg a cóż... no jedni wolą kościoły barokowe, inni gotyckie rzecz gustu... W nowym kościele oczywiście toalety są:) a powołany został w 1984:)
Stary Rynek jest przy skrzyżowaniu Warszawskiej i Siennickiej i tam z tego co wiem planowała była rewitalizacja, czemu jeszcze jej nie wiać, no cóż...
Rynek z pierzejką (południową - jak wcześniej piałem północną to przepraszam) to rynek Sendomierski, czyli powiedzmy ten zielony skwerek na przedłużeniu ul. Piłsudskiego..., pozostałość po nie istniejącym już mieście Sendomierzu, które kiedyś znajdowało się obok Mińska. Warto też pamiętać, że na terenie Mińska oprócz parafi katolickiej znajdowała sie też cerkiew i synagoga (niestety niezachowane) a jak już mowa o synagodze to w Mińsku było też getto, w którym przebywało 7 tysięcy osób, później wywiezionych do obozu zagłady.
Jak mówimy o zabytkach to chyba żaden drewniany dom w tej części miasta nie jest zabytkowy, jedynie kilka jest w strefie zainteresowania konserwatora, ale to trzeba by było sprawdzić...

Oczywiście wszystko co piszę to tylko jakaś tam moja wiedza, i nie należy tego traktować jako prawdy objawionej bo jestem laikiem w tej dziedzinie i mogę sie mylić:)
Temat: Po co mu konkurencja?
Po co mu konkurencja?
Dziś pod moimi drzwiami wylądowała ulotka Regionalnego Centrum Dystrybucji
SPECJAŁ w Rzeszowie na Załężu. Centrum, które można by porównać do
hipermarketu zaprasza na zakupy, oferując przy tym promocje z nagrodami.
Centrum pewnie odwiedzę, bo jestem za wolnością w powstawaniu podmiotów
gospodarczych i zdrową konkurencją.

Jednak, nie byłoby w tym wszystkim nic dziwnego, gdyby nie fakt, że
właścicielem Centrum jest Pan Tokarz, najaktywniejsza chyba w Rzeszowie (i
dość wpływowa) osoba, protestująca przeciwko budowie nowych hipermarketów w
mieście, w tym przede wszystkim Carrefoura i Makro.
No bo po co mu konkurencja. Fakt ten dedykuję Prezydentowi Rzeszowa,
Tadeuszowi Ferencowi, zeby nie dał się nabierać na lamenty "kupców" i
spektakle z trumnami "Drobnych kupców" pod Ratuszem, których pan Tokarz jest
przewodniczącym.

PS
Ponoć pan Ferenc wpadł niedawno na pomysł budowy przez miasto, wespół z
rzeszowskimi kupcami centrum handlowego na kształt hipermarketu.
Jestem w stanie strawić ten pomysł (choć pójdą w częsci na to moje podatki),
proponując jednocześnie układ centrum zbliżony do układu sklepów w galerii -
pasażach handlowych już istniejących hipermarketów.
Zabudowane na planie wielokrotności litery H układy sklepów i pasaży z
galerią i otwartym nad nią stropem na piętro, z wbudowaną zielenią, np.
dużymi sklepami na piętrze, może też salą kinowo-konferencyjną czy porządną
restauracją, nowoczesną architekturą z zewnątrz, mogłyby być niezłą wizytówką
miasta i silnie przyciągającym do zakupów (pod warunkiem dobrej, taniej i
szerokiej oferty) miejscem. Myślę też że dobrą lokalizacją byłyby okolice
Giełdy Towarowej na Lubelskiej (to teren przyszłego Osiedla Staromieście
Ogrody) i tereny dość daleko na północ wysunięte w obecnym obszarze miasta. A
pan Tokarz może zechciałby - bo do biednych nie należy - wziąć udział w tej
inwestycji.

Ale to wszystko pod jednym, nieustępliwie stawianym przez miasto warunkiem:
koniec z blokadą i zakulisowymi działaniami przeciwko powstaniu w Rzeszowie
Carrefoura, Makro a być może też i Geant'a, który o ile mi wiadomo chciał
budować w rejonie skrzyżowania Wiktora/Witosa. Mówienie o katastrofie dla
lokalnych kupców to bzdura: do sklepów wielkopowierzchniowych ściąga całe
województwo, a pieniądze z podatków zostają w kasie miasta. Ci ludzie, którzy
zjeżdżają na zakupy do hiermarketów, nigdy by tu nie przyjechali do kramów i
sklepików. A mogą przyjeżdżać też i do "kupieckiego" hipermarketu, o ile
taki - na poziomie - powstanie.
Czasy monopoli się skończyły. Możemy popierać jakoś lokalny kapitał, ale
uważam, że nie wolno nam dyskryminować chcących inwestować w naszym mieście.
Temat: Tapir Stefan udaje nosorożca
Tapir Stefan udaje nosorożca
Zoo wizytówką miasta ?
A czemu nie ?

Osobiście to wolę często odwiedzać nasz zwierzyniec tudzież połazić po
Zdrowiu, niż łazić do Galerii Ł. czy do innych Manufaktur, a takowe z tego co
ludzie mówią(!), wizytówkami naszymi miasta są.

Sporo osób mówi o zmianach, ok. ale jest jedna sprawa - kasa.
Władze Łodzi chyba w ogóle zapomniały o łódzkim ogrodzie.
W Opolu miasto, dało ciut kasy na wybiegi dla goryli i dla uchatek. W Poznaniu
miasto dołożyło na budowę słoniarni, która w ciągu 2-3 lat została już prawie
zbudowana, identyko w Warszawie(nie twierdze, że było to tak na 100%, ale w
tych przypadkach, miasto na pewno dołożyło się do budowy wymienionych prze
mnie budynków)
A w Łodzi ?
Miało zostać wyremontowane wiwarium, budowa ruszyć miała bodajże w 2002 roku.
Były plany, były zapewnienia i wszystko cacy.
I na tym się skończyło, ponoć w tym roku, już ruszą prace nad budową wręcz
nowego wiwarium. A warto to zrobić, gdyż pod względem hodowli gadów i płazów
łódzkie zoo jest znane zarówno w Polsce jak i w Europie. Mimo iż wiwiarium
jest niewielkie, co jakiś czas przyjeżdżają nowe, rzadkie i cenne gatunki
objęte programami hodowlanymi. Problem w tym, iż gatunki te są na zapleczu,
gdyż nie ma po prostu warunków by je pokazać.
A takową kolekcję mamy sporą.
Ktoś tam swego czasu gdybał, że nasze zoo, to zwierzyniec, a nie zoo(?) bo nic
ciekawego nie ma do zobaczenia, bo nie ma ani hipka, ani nosorożca. Są żyrafy,
tygrysy, lwy też są, ale i tak jest nie dobrze....
Gdy padł hipopotam, była zbiórka pieniędzy na remont jego pomieszczenia i na
sprowadzenie hipopotamów, tyle że karłowatych - a takowe się obecnie trzyma w
ogrodach zoologicznych.
Nic z tego nie wypaliło.
Teraz zresztą, tam są wspomniane w tymże artykule tapiry.
Akurat dzisiaj miałem okazje tam być i dowiedziałem się, że tapir to nie
tapir, tylko mrówkojad, ale po co komu czytać tablice z informacją o
zwierzaku. To już normalka, choć i tak raczej nic nie przebiję pelikana,
którym wg. kilku pań, miał być bocian czarny.

Co do stworzenia warunków dla zwierząt, w przypadku sprowadzenia słoni, nie da
się ukryć, że trza wybudować nową słoniarnie...pytanie tylko gdzie ?
W ogrodzie miejsca na taki wielki budynek(opieram się tutaj na warszawskiej
słoniarni)po prostu nie ma.

Obecnie, na terenie ogrodu, prowadzone są liczne remonty. Choćby w małpiarni,
gdzie obecnie tworzone są warunki, to zaprezentowania większej liczby gatunków
małp z Ameryki Południowej - pazurkowców(tych miniaturowych), które wg. mnie
są nie wątpliwie ciekawsze dla oka w odróżnieniu od makaków czy innych
kapucynek...

Tyle ode mnie...
Temat: święto róży w kutnie "Doda"
8 września godz. 19.00

Uroczyste otwarcie wystawy połączone z pokazem prac konkursowych i wręczeniem
nagród w Ogólnopolskim Konkursie Florystycznym na bukiet dla postaci scenicznej
pt „Teatr w płatkach róż”
Koncert „Ogród pełen kwiatów” – kwiatowe piosenki śpiewają kutnowscy laureaci
festiwali piosenki, młodzież szkół artystycznych, młodzi aktorzy z Grupy i
Studia Teatralnego „od jutra” - przed budynkiem KDK, wstęp wolny

Wystawa czynna

9 i 10 września (sobota i niedziela) godz.10.00 – 20.00
cena biletu 3 zł, dzieci do lat 7 wstęp wolny
W ramach wystawy: pokazy florystyczne, „Muzyka w kwiatach” – mini koncerty wśród róż
I Ogólnopolski Konkurs Florystyczny na bukiet dla postaci scenicznej pt „Teatr w
płatkach róż” pod patronatem Pani Anny Nizińskiej Prezesa Klubu Florystów
Polskich SITO w Warszawie.
godz. 12.00 Pokaz florystyczny Sonata Valaitiene z Litwy – sala 26 KDK

Wystawy towarzyszące – KDK

Wystawa zdjęć Marka Jujki „Róże?”– Galeria Domowa KDK

Festyn Rodzinny w Parku Traugutta

Sobota, 9 września

godz. 15.00 - Spektakl Teatru Gry i Ludzie „Błazeńskie figle”
godz. 16.00 – 18.00 - Koncert finałowy warsztatów gitarowych – organizator
Młodzieżowy Dom Kultury
godz.18.00 – koncert zespołu Debet

Niedziela, 10 września

godz. 15.00 – Teatr Cztery Żywioły „Marzenia letniej nocy”
godz.16.00 - „Tuba´ s Brass Quintett – koncert tradycyjnej biesiadnej muzyki
czeskiej
godz.17.30 –Kwartet Jorgi – koncert folkowy
godz.19.00 – Blues Folk Trio ze Sławkiem Wierzcholskim – koncert bluesowy

Koncerty nad Ochnią:

Sobota, 9 września

16.00 - 17.00 Koncert zespołu AKCENT
17.15 - 18.00 Koncert zespołu LIBER
18.30 - 19.45 Koncert zespołu VIRGIN z DODĄ
21.00 - 22.00 Koncert zespołu MYSLOVITZ

Niedziela, 10 września

18.30 – 19.45 - koncert ALICJI MAJEWSKIEJ
20.30 – 22.00 – koncert URSZULI Z ZESPOŁEM

Imprezy towarzyszące:
Herbata różana u Króla Augusta III przy muzyce na instrumentach; fletnia Pana,
bouzouki, koto, gitara portugalska – Pałac Saski, organizator Fundacja Odbudowy
Pałacu Saskiego w Kutnie
Wystawa grafik Dariusza Kacy „Uwięzienie w grawitacji – grafiki podniebne” –
Galeria Antalion, ul. Kilińskiego 4, otwarcie 9 września g. 11.
Turniej brydżowy Grand Prix Ziemi Łódzkiej o Puchar Prezydenta Miasta Kutna – 10
września, godz. 9.30
III Memoriał im. Ewarda Piszka w Baseballu Dzieci i Młodzieży 8-10 września
Towarzyski Turniej Softballu Kutno – USA – Japonia 9 września
Turniej o Różę Kutna w Piłce Koszykowej Mężczyzn 9 – 10 września
VI Turniej o Różę Kutna w Piłce Koszykowej Dziewcząt 15 – 17 wrześniTemat: Targi aranżacyjne, 19 i 20 września, Katowice
Targi aranżacyjne, 19 i 20 września, Katowice
ZAPROSZENIE NA TARGI ARANŻACYJNE „PRZEDMIEŚCIA – TU WSZYSTKO JEST NA
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI"

19 i 20 września, w godz. od 10 do 17 MK Inwestycje zapraszają na
Osiedle Zagajnik do Katowic – Zarzecza na targi
aranżacyjne „Przedmieścia – tu wszystko jest na wyciągnięcie ręki”,
połączone z Dniami Otwartymi osiedla.

Targi

W weekendowej imprezie targowej udział weźmie 21 firmy regionalnych
i ogólnopolskich z branży aranżacyjnej, meblarskiej, wykończeniowej
i ogrodniczej. W sumie przygotowane zostanie 21 prezentacji w
gotowych domach na Osiedlu Zagajnik, które pozwolą Państwu
przedstawić interesujące rozwiązania i najnowsze trendy w
urządzaniu wnętrza domu lub mieszkania.

Podczas dwóch dni targowych, Goście wydarzenia będą mogli zapoznać
się z prezentacjami mebli kuchennych, stylowych, nowoczesnych;
wyposażenia łazienek, drzwi, podłóg, schodów, elementów
dekoracyjnych wnętrz i ogrodów. Prawdziwą gratką będzie możliwość
konsultacji z dekoratorami
i architektami wnętrz działających na Śląsku firm.

Przygotowane przez nas targi, mają być dla Państwa swoistą wskazówką
i przewodnikiem po firmach i trendach, dając możliwość szybkiego i
łatwego urządzenia się, nie tylko na przedmieściach, ale w każdym
zakątku Polski i w dowolnym wnętrzu mieszkania, małego domu, a nawet
dużej rezydencji.

[b]Wstęp wolny[/b]

Dni Otwarte

Impreza targowa organizowana 19 i 20 września połączona jest z
Dniami Otwartymi Osiedla Zagajnik. Podczas dwóch dni
wystawienniczych, nasi sprzedawcy oraz konsultanci będą do Państwa
pełnej dyspozycji, prezentując gotowe domy i mieszkania na Osiedlu
Zagajnik.

Wystawcy targów „Przedmieścia – tu wszystko jest na wyciagnięcie
ręki” - LINK

Atelier Sztuki i Projektowania Wnętrz – firma dekoratorska af-db.pl
Bel-Pol – drzwi bel-pol.pl 
Bianka – firany i tkaniny dekoracyjne 
Celt – autoryzowany przedstawiciel Komandor – szafy przesuwne
komandor.katowice.pl
Creatore – meble tapicerowane creatore.pl 
Dekoratornia – dekoratorzy wnętrz dekoratornia.pl
Doniczkowy.pl – stylowe donice do ogrodu i domu - doniczkowy.pl
Galeria Lamp – oświetlenie galerialamp.pl 
Indeco – szafy przesuwne indeco-slask.pl
Koło – ceramika łazienkowa, umywalki, wanny, meble łazienkowe
kolo.com.pl 
Komfort – wykładziny i podłogi komfort.pl 
Kludi – armatura łazienkowa kludi.com.pl 
Mebel RUST – meble kuchenne rust.com.pl 
Mia Casa – tapety, zasłony, rolety, dywany, panele, meble
tapicerowane miacasa.com.pl
Nowy Wymiar Wnętrz – wystrój wnętrz nowywymiarwnetrz.pl
Paradyż – ceramika łazienkowa paradyz.com.pl 
PDM Design – architekci wnętrz pdm2000.pl
Scandi Decor – meble i akcesoria dekoratorskie ze Skandynawii
scandidecor.pl
Teko – schody teko.net.pl 
Trans-Net – usługi internetowe trans.net.pl
Tombor – ochrona mienia tombor.com.pl 

 Firmy biorące udział w realizacji domu pokazowego na Osiedlu
Zagajnik

Więcej: mkinwestycje.pl
Temat: Reemyvera hotel****
jak obiecałam-opis nadmieniam na wstepie ze jestem BARDZO ZADOWOLONA)
Umiejscowienie-na trasie wylotowej na Luxor.
Przed wjazdem-sklepiki i kregle-troszke dalej cały pasaz handlowy
- od bramy do recepcji ok 800 metrów, droga prowadzi przez zaniedbana 2* czesc
apartamentową
+ własciwa recepcja-ładna i przestronna
+ za recepcją-baaardzo ładny, super zadbany ogród ale najpierw dwa "tarasy
tematyczne"
+ pokoje w pietrowych i dwupietrowych domkach koliscie usytuowanych-okna z
duzymi balkonami wychodzą na basen z zewnatrz sa galerie z drzwiami wejsciowymi
+ pokoje bardzo duże-bardzo duże łozko (dwa zsunięte)
+ meble-wystrój ascetyczny-szaro rózowy-dwa fotele, stoliki szklane -na
telewizor i kawowy szafa wnekowa, lustro toaletka , minibarek w szarej szafce
- meble baaardzo proste-drewno malowane które domaga sie oswiezenia-obłażaca
farba z oparć foteli-pierwsze wrazenie -
+ spora łazienka z trzykawalkowym "trójwymiarowym"lustrem i wielka umywalką
- brodzik na styl "arabski" czyli miechlujnie zrobiony
+ czysto-posciel zmieniana reczniki zawsze czyste białe niezniszczone
+- klima-nawiew jest stara, troche głosna, z nowym sterownikiem-mało wydolna-
pomaga połozenie na nia recznika
- mało przytulna restauracja-wielka i ascetycznie urzadzona-mimo nowych lampek
halogenowych, zzielonych wielkich okien i firan, jedzenie podane bez przepychu
i wymyslnych dekoracji
+ jedzienie baaardzo dobre, baaardzo duzo-zdarzaja sie kwiatki jak pizza z
dowolnych skladników na kolacje , gyros, grill,
- czasem niesmaczne rozwodnione soki
+ czasem pyszne słodkie soki
+ all inclusive wszystko bez ograniczen-kawa herbata juz od 10 rano do 24(lody
platne 3,4 funty Nestle)
- box sniadaniowy-bez jogurtu-jak byla wedlina i owoce-nie bylo sztucców, jak
były sztućce nie było wedliny i owoców
+++++++++++++BEZPŁATNY MINIBAREK PO DWA NAPOJE NA GŁOWE PLUS 2 RAZY WODA-
(codziennie)zażyło to nawet rezydentów
- basen zdarzala sie brudna woda-słaby system filtracji
+ basen fajny dosyc kilka róznych głebokosci
- zdarzało sie ze brakowalo lezaków, bo rano zaete nie było recznikow po 12
+ plaza okazala sie fajna, choc pierwsze wrazenie przydolowalo-laguna otoczona
dwoma dlugimi cyplami-jedem piaskowy drugi wybetonowany,okazało sie to plusem-
duzo miejsca przestronnie i mozna wyjsc ze 2 km w morze a tam rafki, rafki ))
na srodku laguny okragla dyskoteka.
+++++++++++++++ANIMACJE-ambitne ciekawe z rozmachem-uwaga nagrywac bo przez dwa
tygodnie sie nie powtarzają i POLSKA ANIMATORKA KAROLINA zajmuje sie m in
dziecmi
+ zjezdzalnie w drugim basenie za recepcją BAAARDZO FAJNE
+ sa tam tez arabskie kobiety z apartamentów w szczelnych kostiumach-ciekawe
zdjecia i obserwacje
- wooda w tym basenie zdarza sie zielona?????????ale zaraz wymienili
+ na galerii tani minimarket-chipsy 7LE, malboro 8 LE
Temat: * ~*~ * 660 lat Nowego Targu ~*~*~*
* ~*~ * 660 lat Nowego Targu ~*~*~*
Całoroczne obchody z okazji 660 lat Nowego Targu

Coraz większymi krokami zbliża się kulminacja obchodów 660-lecia nadania
Nowemu Targowi praw miejskich Kazimierzowskim przywilejem. Program
uroczystości i imprez rozpisany jest jednak na cały rok i rozpoczął się w
lutym.

Pierwszym jego punktem było ogłoszenie przez miejscowy Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego konkursu pod hasłem:

"Od osady Stare Cło do Miasta Nowy Targ"

Z kolei Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ogłosiło w lutym konkurs na
opracowanie artykułu poświęconego dziejom Nowego Targu. Piszący mają czas do
końca marca, a najlepsze prace mogą liczyć na druk w "Almanachu Nowotarskim".

Od lutego do 5 czerwca mogą składać swoje dzieła uczestnicy konkursu
plastycznego "Moje miasto wczoraj i dziś", ogłoszonego przez PTH i
Młodzieżowy Dom Kultury.

W program obchodów wpisany był też "Wieczór Cecyliański", na który Chór "Echo
Gorczańskie" zapraszał końcem lutego. 4 marca - akurat w roku 660-lecia -
seniorzy hokeja świętowali 40. rocznicę zdobycia przez "Podhale" pierwszego
tytułu mistrza Polski. Mecz rozgrywany w ramach play-off na nowotarskiej
tafli zaszczycił swoją obecnością kardynał-nominat Stanisław Dziwisz (w
młodości zagorzały kibic Podhala).

Rocznicową imprezą był także organizowany w Miejskim Ośrodku Kultury 13 marca
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. MOK we współpracy z PTH realizuje również
rozpisany na czas od marca do maja projekt edukacyjny pod hasłem "Tajemnice
Królewskiego Miasta", adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a
zachęcający do własnych poszukiwań, do interesowania się dziejami.

W Muzeum Podhalańskim PTTK od czerwca do sierpnia będzie czynna wystawa
historyczna z okazji 660-lecia. Przez czerwiec, do 4 lipca, w Galerii
MBWA "Jatki" będzie można z kolei oglądać dzieła zgromadzone na XV
Prezentacjach Nowotarskich - wystawa zatytułowana "My i nasi przyjaciele"
pokaże dorobek nie tylko miejscowych artystów, ale też twórców z partnerskich
miast.

Kulminacja obchodów przypadnie natomiast na 22 i 23 czerwca. Na godz. 16 w
pierwszym uroczystym dniu zaplanowano sesję rady miasta z wręczeniem
Honorowego Obywatelstwa arcybiskupowi Stanisławowi Dziwiszowi. Spektakl
Teatralny wieńczący sesję, a poprzedzający mszę odprawianą przez arcybiskupa
w ogrodach kościoła św. Katarzyny przygotowuje Grupa Twórcza "Wstańcie -
Chodźmy". Widowisko będzie nosiło tytuł "A nazwa tego miasta ma być Nowy
Targ...".

23 czerwca wypełni sesja popularnonaukowa na temat historii Nowego Targu,
przygotowywana we współpracy Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i
nowotarskiego Oddziału PTH. Tego też dnia zostanie otwarta wystawa
fotograficzna "Nowy Targ wczoraj i dziś" - dzieło PTPN.

Przez trzy kulminacyjne dni będzie Nowy Targ gospodarzem VI Zjazdu miast
polskich, których patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska. (ASZ)
Temat: podróż transsibem - prośba o porady
podróż transsibem - prośba o porady
Przedstawiam mój program podroży koleją transsyberyjską do Pekinu.
Ponieważ nie mam szans na dłuższy urlop, miałam do wyboru albo nie jechać
wcale, albo jechać tylko na 3 tygodnie. Dlatego program taki napięty.
Bardzo proszę o UWAGI osób doświadczonych oraz o odpowiedzi na moje PYTANIA I
WĄTPLIWOŚCI.

10/08/06 - czwartek rano przylot do Moskwy; do zwiedzenia: Sobór Wasyla
Błogosławionego; Mauzoleum Lenina; GUM; Sobór Kazański, Muzeum im. Puszkina;
Arbat;
11/08/06 - piątek; do zwiedzenia: Kreml (bo słyszałam ze w czwartki
nieczynne??); Sobór Chrystusa Zbawiciela, Galeria Trietiakowska; może śladami
Mistrza i Małgorzaty jak będzie czas; 23,30 – wsiadamy w pociąg;
15/08/06 - wtorek; przyjazd do Irkucka rano 9,20 czasu lok.;
CZY KTOŚ WIE W KTÓRE DNI W TYM ROKU JEŹDZI KOLEJ KRUGOBAJKALSKA? Mam
informacje że środy i niedziele; wyjazd ze Sludianki 14,20; przyjazd do Port
Bajkał 19,00 ; a ktoś wie jak w druga stronę??
Zwiedzamy: Irkuck – Cerkiew Zbawiciela; Cerkiew Podnies. Krzyża Pańskiego;
dom Szubina, dom Szastina; jedziemy na Olchon (czy warto na 1 dzien i bez
przewodnika??? Jak najszybciej?? Można wodolotem??)- tam Chużyr, skała
Szamana, cypel Chorgoj; Listwianka – muzeum poznania Bajkału; nocleg z ruską
banią;
16/08/06 - środa; skansen Talcy; wodolot do Portu Bajkał; przejazd Koleją
Krugobajkalską do Sludianki; powrót do Irucka; 20,27 czasu lok. pociąg do
Nauszek;
17/08/06 - czwartek – przyjazd do Nauszek 13,09; szwędamy się i o 17 wsiadamy
do pociągu do Ułan Bator
18/08/06 - piątek – przyjazd do Ułan Bator 6,30 czasu lok.; klasztor
Gandan; ; jedziemy do Dzuummood – Obszar Ścisłej Ochrony Bogd Chaan; tam
nocleg w jurtach;
19/08/06 - sobota: jedziemy do Tereldż; pewnie trzeba wrócic do UB i stamtąd;
wracamy tego samego dnia do UB;
CZY WARTO W TAK KRÓTKIM CZASIE sprobować pojechac do Kakakorum?? a może
jezioro Chorsgal? Czy to bardzo daleko??
20/08/06 - niedziela; 8,05 jedziemy do Pekinu
21/08/06 - poniedziałek; przyjazd do Pekinu 14,30; Świątynia Niebios; park
Taoranting (warto ten park?? Czy może inny??)
22/08/06 - wtorek; Zakazane Miasto; plac Tienanmen; rynek Xiushiui (czy
wieczorem tez czynny??)
23/08/06 - środa; Pałac Letni Yiheyuan, Stary Pałac Letni (warto???);
probujemy pójść na opere chińską
24/08/06 - czwartek; Wielki Mur – albo Mutianyu, albo Jinshanling albo
Huanghuan – CO POLECACIE? Wieczorem pociąg do Xi’an
25/08/06 - piątek; przyjazd do Xi’an rano; Armia Terakotowa; albo hardcorowo –
pociągiem bez klimy – o 14,32 do Pingyao, albo dopiero wieczorem;
26/08/06 - sobota; przyjazd do Pingyao, po prostu się szwędamy; wieczorem do
Pekinu
27/08/06 - niedziela; trasa rowerowa: Wieża Bębnów; Wieża Dzwonów, Swiątynia
Guanghua, Pałac Księcia Gong, Park Beihai; Ogród Zoologiczny
28/08/06 - poniedziałek; wylot do Berlina, 7,15 rano
29/08/06 - wtorek; powrót do domu

Powrót do góry
Temat: Newsletter
Nowa inwestycja mieszkaniowa BRE Locum
Nowa inwestycja mieszkaniowa BRE Locum

Maciej Miskiewicz 27-07-2004 , ostatnia aktualizacja 27-07-2004 17:39

Nowoczesna architektura, funkcjonalne mieszkania i rozsądne ceny. To zalety
zespołu mieszkaniowego Nowy Horyzont, który powstanie przy ul. Kamieńskiego

To kolejna inwestycja BRE Locum w tej okolicy. Nowy budynek stanie u zbiegu ul.
Kamieńskiego i Torowej, obok oddanego już do użytku zespołu mieszkaniowego
Horyzont. - Nazwa nowej inwestycji nawiązuje do tego szyldu - mówi Marcin
Dziewoński, współautor projektu obydwu budynków. Prace na budowie właśnie się
rozpoczynają.

Zdaniem inwestora atutem nowego przedsięwzięcia jest atrakcyjna lokalizacja,
gdyż w pobliżu znajdują się: poczta, szkoła podstawowa i gimnazjum, przychodnia
lekarska i szpital. Nie brakuje też zieleni, w sąsiedztwie są ogrody działkowe
i park. Łatwo stąd dojechać do centrum miasta autobusami MPK - z ul.
Kamieńskiego kursują linie: 130, 144 i K.

Najwięcej dwójek

W pięciokondygnacyjnym trzyklatkowcu powstaną 54 mieszkania, od jedno- do
czteropokojowych. - Najwięcej jest lokali dwupokojowych, bo one cieszą się
największym zainteresowaniem - tłumaczy Marcin Dziewoński. Kawalerki będą miały
powierzchnię od 31 do 35 mkw., mieszkania dwupokojowe od 44 do 52 mkw.,
trzypokojowe od 59 do 65 mkw., a czteropokojowe liczyć będą 82 mkw. Wszystkie
mieszkania będą miały balkony, część lokali na parterze i na najwyższej
kondygnacji - zadaszone tarasy. Oprócz standardowych lokali zaplanowany jest
jeden lokal dwupoziomowy z antresolą i jeden apartament o powierzchni 140 mkw.
z dużym zadaszonym tarasem (ok. 40 mkw.).

Na życzenie klienta istnieje możliwość aranżacji wnętrz. - Mieszkania są tak
projektowane, by w każdym można było ewentualnie połączyć kuchnię z salonem -
mówi Marcin Dziewoński.

Właściciele samochodów będą mogli korzystać z garażu w podziemiu budynku (ok.
20 miejsc) lub jednego z kilku indywidualnych garaży w przyziemiu. Dodatkowe
miejsca parkingowe powstaną na terenie obok budynku.

Dwie mniejsze klatki liczyć będą po osiem lokali (dwa na każdej kondygnacji).
Reszta mieszkań będzie dostępna z trzeciej klatki w najwyższej, narożnej części
budynku. Do części lokali na piątej kondygnacji będzie można dostać się poprzez
galerię. Komunikację w tej części budynku zapewni dostępna z poziomu chodnika
winda, która obsługuje wszystkie poziomy (od podziemia do najwyższej
kondygnacji).

Deweloper zadbał o zagospodarowanie terenu wokół budynku - powstanie ogrodzona
część rekreacyjna z placem zabaw, ławeczkami i pergolą.

Autorami projektu są: Marcin Dziewoński, Bartosz Łukaszewicz i Eliza Suder-
Tobiasz. - Ten budynek trochę nawiązuje do sąsiadującego np. przez swoją
wysokość, ale zachowuje też swój indywidualny charakter - podkreśla Marcin
Dziewoński. Narożna część budynku wyróżnia się nie tylko wysokością, ale także
kolorystyką i niesymetrycznym układem okien, projektanci zadbali też o detal.
Część elewacji pokryje drewno.

Media i technologie

Budynek będzie miał konstrukcję szkieletową (żelbet), ściany osłonowe będą
murowane z bloczków ceramicznych (Porotherm), docieplane 15-cm warstwą
styropianu i pokryte tynkiem strukturalnym, dach płaski, okna i drzwi balkonowe
PCV w kolorze białym. - Okna na parterze będą dodatkowo wyposażone w skrzynki
na rolety zewnętrzne - mówi Dorota Kos z firmy BRE Locum. Drzwi wejściowe do
mieszkań antywłamaniowe.

Ciepło do mieszkań dostarczane będzie z sieci miejskiej, w mieszkaniach zostaną
zainstalowane wszystkie niezbędne instalacje: wodno-kanalizacyjna, prąd, c.o.,
tv kablowa, internet i domofon (z możliwością instalacji wideodomofonu), za to
nie będzie instalacji gazowej. Za zużyte media lokatorzy będą płacić wg wskazań
liczników.

Inwestor przewidział też możliwość instalacji kamer monitorujących otoczenie
budynku i garaż podziemny. - Obraz będzie można oglądać na ekranie telewizora -
mówi Marcin Dziewoński.

Standard i cena

Mieszkania mają być oddawane w standardzie deweloperskim: bez podłóg i białego
montażu. Nie będzie też drzwi wewnętrznych. Metr kwadratowy kosztuje od 2500 do
2950 zł (brutto), miejsce parkingowe w podziemiu - 22 tys. zł (brutto), garaż -
29 tys. zł (brutto), komórka lokatorska - 750 zł za mkw. Budynek zostanie
oddany w listopadzie 2005 roku.
Temat: podróż transsibem - prośba o porady
caroline11 napisał(a):

> Przedstawiam mój program podroży koleją transsyberyjską do Pekinu.
> 10/08/06 - czwartek rano przylot do Moskwy; do zwiedzenia: Sobór Wasyla
> Błogosławionego; Mauzoleum Lenina; GUM; Sobór Kazański, Muzeum im. Puszkina;
> Arbat;

Z tego co pamiętam mauzoleum było nieczynne we czwartki. Pamiętaj: zero
plecaków zero aparatów.

> 11/08/06 - piątek; do zwiedzenia: Kreml (bo słyszałam ze w czwartki
> nieczynne??); Sobór Chrystusa Zbawiciela, Galeria Trietiakowska; może śladami
> Mistrza i Małgorzaty jak będzie czas; 23,30 – wsiadamy w pociąg;

Dwa duże muzea w dwa dni... Bylebyś tylko z braku czasu nie musiała przelatywać
przez sale z prędkością ekspresu...

> 16/08/06 - środa; skansen Talcy; wodolot do Portu Bajkał; przejazd Koleją
> Krugobajkalską do Sludianki; powrót do Irucka; 20,27 czasu lok. pociąg do
> Nauszek;

Ja wiem, że chcesz maksymalmnie wykorzystać czas i upiec 3 pieczenie przy
jednym ogniu... Ale podobnie jak kolega z wątku widzę tu trudności logistyczne.
Może lepiej pokechać nad Bajkał i spokojnie spędzić tu dwie noce?

> 17/08/06 - czwartek – przyjazd do Nauszek 13,09; szwędamy się i o 17 wsia
> damy
> do pociągu do Ułan Bator
> 18/08/06 - piątek – przyjazd do Ułan Bator 6,30 czasu lok.; klasztor
> Gandan; ; jedziemy do Dzuummood – Obszar Ścisłej Ochrony Bogd Chaan; tam
> nocleg w jurtach;

Pamiętaj: są dwa rodzaje jurt: dla turystów i prawdziwe. W której chcesz spać?

> 19/08/06 - sobota: jedziemy do Tereldż; pewnie trzeba wrócic do UB i stamtąd;
> wracamy tego samego dnia do UB;
> CZY WARTO W TAK KRÓTKIM CZASIE sprobować pojechac do Kakakorum?? a może
> jezioro Chorsgal? Czy to bardzo daleko??
Chorsgal? Hm. Czy chodzi ci o Chubsuguł (Hovsgol)? Do Hatgal (Chatgał) nad
Chubsugułem latają z UB samaloty więc teoretycznie zdążysz. W praktyce - odpuść
sobie (również Charchorin =karakorum) Wolny czas przeznacz na pałac Bogdo
Gegena i świątynie Czojdżin Lamy i Geser w UB.

> 21/08/06 - poniedziałek; przyjazd do Pekinu 14,30; Świątynia Niebios; park
> Taoranting (warto ten park?? Czy może inny??)
> 22/08/06 - wtorek; Zakazane Miasto; plac Tienanmen; rynek Xiushiui (czy
> wieczorem tez czynny??)
> 23/08/06 - środa; Pałac Letni Yiheyuan, Stary Pałac Letni (warto???);
> probujemy pójść na opere chińską
> 24/08/06 - czwartek; Wielki Mur – albo Mutianyu, albo Jinshanling albo
> Huanghuan – CO POLECACIE?
Huanghua oczywiśćie. Miej styl!

> 27/08/06 - niedziela; trasa rowerowa: Wieża Bębnów; Wieża Dzwonów, Swiątynia
> Guanghua, Pałac Księcia Gong, Park Beihai; Ogród Zoologiczny

Odpuść zoo przeznacz wieczorem czas na hutongi i zakupy w Dachilan - zajmie ci
to kilka godzin.

Tartus
Chiny '2005 tartus.cba.pl
Temat: Co zobaczyć w Frankfurcie
Frankfurt ma wiele ciekawych miejsc, ktore warto zobaczyc.

STACJA METRA: Römer
1. Römer (Ratusz)
2. Kamienice naprzeciw ratusza (tu znajduje sie pierwszy bank)+ fontanna z brazu
3. Kosciol sw. Mikolaja
4. Katedra sw. Bartlomieja (tutaj odbywaly sie koronacje cesarzy)
5. "Ogrod archeologiczny" - pozostalosci po rzymskich termach (przed katedra)
6. Muzeum Schirn (obecnie wystawa m.i. Yves Kleina)
www.schirn-kunsthalle.de
7. Kosciol sw. Pawla (od 1848 symbol niemieckiej demokracji)
8. Dom Goethego
www.goethehaus-frankfurt.de/

STACJA METRA HAUPTWACHE:
1. Taras widokowy nad domem handlowym Galerie Kaufhof
2. Pasaz handlowy Zeil
3. Hauptwache - "dom droznika" z 1671, dzis kawiarnia
4. Kosciol sw. Katarzyny (naprzeciw Galerii Kaufhof i Hauptwache)
5. Kosciol i klasztor Liebfrauenkirche
6. Budynek Gieldy

STACJA METRA ESCHENHEIMER WARTE
1. Wieza (jedna z trzech w miescie, pozostalosc po murach obronnych). Mury same
mozna zobaczyc na An der Staufenmauer (w poblizu stacji Konstablerwache)

STACJA METRA ALTE OPER
1. Opera i plac operowy
2. wiezowce bankow

STACJA METRA WESTEND
1. Ogrod botaniczny - Palmengarten

STACJA METRA BOCKENHEIMER WARTE
1. Wieza (podobna do tej na Eschenheimer Warte)
2. Teatr TAT (jak z zajezdni tramwajowej mozna cos fajnego zrobic)
3. Uniwersytet im. Goethego
4. Senckenbergmuseum - museum natury
www.senckenberg.de

STACJA METRA MESSE:
1. Targi
2. Sala koncertowa

STACJA METRA WILLY-BRANDT-PLATZ
1. Opera
2. Wiezowiec Centralnego Banku Europejskiego (ze sklepem z gadzetami)
3. Muzeum Zydowskie
4. Wiezowiec: Centrum Japonskie
5. Main Tower (wiezowiec, ktory ma taras widokowy)
6. Wiezowiec Commerzbanku

STACJA METRA ZOO
1. Ogrod zoologiczny

STACJA METRA SCHWEIZER PLATZ:
Nad brzegiem Menu znajduja sie muzea. Wszystkie zwiedzic trudno, nalezy wybrac
te, ktore interesuja Cie najbardziej:
1. Muzeum Sztuki - Städelsche Kunstinstitut
2. Muzeum Pocztowe
3. Muzeum Architektury
4. Muzeum Filmowe - Deutsches Filmmuseum
www.deutsches-filmmuseum.de
5. Muzeum Ikonografii
6. Muzeum Sztuki Nowoczesnej - Museum für Angewandte Kunst (MAK)
www.museumfuerangewandtekunst.frankfurt.de/index_2.html
7. Liebieghaus
www.liebieghaus.de
8. Muzeum Komunikacji

PRZYSTANEK TRAMWAJU NR 14 - FRANKENSTEINER PLATZ
1. Ebbelweiviertel - ulice: Große Rittergasse, Kleine Rittergasse i
Klappergasse to ciag knajp, barow i restauracji niemal z calego swiata. Tam
moze Cie ... swit zastac ;)

STACJA KOLEJKI HÖCHST
1. Zamek Bruningow
2. Rynek ze studnia (i duza iloscia knajp)
3. Kosciol
4. Palac Bolongardow

STACJA KOLEJKI FLUGHAFEN
1. lotnisko

=================================
Jesli jestes pierwszy raz we Frankfurcie to musisz sie wybrac do jednej z wielu
tzw. Apfelweinkneipe - knajpy, gdzie podaja specjalnosc lokalna - wino
jablkowe. Liste takich kokali znajdziesz tutaj:
www.frankfurt-sachsenhausen.de/aeppelwoi/dauth_schneider.htm
Generalnie znajduja sie one w dzielnicy Sachsenhausen: Textorstr.,
Diesterwegstr. i te z Ebbelweiviertel. Koniecznie wyprobuj "Grüne Soße"

=================================
Do i z Offenbach jezdza dwie linie kolejek (S-Bahn). Przejazd do centrum trwa
jakies 15 minut. W ciagu dnia pociagi jezdza co 15 min., wieczorem co 30 minut.
Proponuje wykupic bilet calodzienny (Tageskarte) lub tygodniowy (Wochenkarte).
Jesli bedziesz w grupie to bilety grupowe. Na bilecie takim mozesz sie
swobodnie poruszac w obrebie calego miasta (procz lotniska, ktore ma extra
taryfy).
Po szczegoly odsylam do przewoznika:
www.rmv.de

Milego pobytu,
LoitererTemat: straszne miasto....
SIERPIEŃ

19.08 – Wernisaż wystawy fotografii Tadeusza Krzywickiego „Königsberg,
Królewiec, Kaliningrad – miasta Emmanuela Kanta”
galeria PAcamera;
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

21.08 – I Artystyczne Spotkania Zespołów Seniorów SAS’2005
muszla koncertowa w parku Konstytucji 3 Maja;
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

22-28.08 – Dni Francusko-Polskie
sale koncertowe na terenie miasta;
Urząd Miejski, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, Młodzieżowy Dom Kultury,
Ośrodek Sportu i Rekreacji

24.08 – 86. rocznica odzyskania przez Suwałki niepodległości
pomnik POW na cmentazru przy ul. Bakałarzewskiej;
Organizatorzy: Urząd Miejski, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, 14. Suwalski
Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka J. Piłsudskiego oraz związki i
stowarzyszenia kombatanckie

26.08 – „Rajskie ogrody” wernisaż wystawy akwareli Haliny Mickiewicz–
stypendystki Prezydenta Miasta Suwałk
galeria Chłodna 20 ROKiS;
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

27.08 – „Żegnaj lato” – pożegnanie lata z „Tygodnikiem Suwalskim” park
Konstytucji 3 Maja;
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

31.08 – obchody 25. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych
Organizator: Urząd Miejski w Suwałkach

sierpień - XXV Suwalskie Lato Muzyczne
suwalskie świątynie;
Organizator: Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego

sierpień - Kwartalne Suwalskie Spotkania Jazzowo–Bluesowe 2005 Organizator:
Stowarzyszenie Jazz-Blues Suwałki

WRZESIEŃ

1.09 – 66. rocznica kampanii wrześniowej 1939 r. i Święto Kombatanta
pomnik Żołnierzy Września 1939 r. przy ul. Wojska Polskiego
Organizatorzy: Urząd Miejski, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, 14. Suwalski
Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka J. Piłsudskiego oraz związki i
stowarzyszenia kombatanckie;

1-2.09 – II Spotkania Suwalskich Zespołów Muzycznych „Witaj lato za rok”
Restauracja „Na Starówce”, ul. Chłodna 2;
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

16.09 – VI Międzynarodowy Plener Malarski Regionu Pogranicza „Zelwa 2005” –
wernisaż wystawy poplenerowej
galeria Chłodna 20;
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

17.09 – Odsłonięcie pomnika w hołdzie Zesłańcom Sybiru 1794, 1830, 1863, 1939-
1956
cmentarz rzymskokatolicki, ul. Bakałarzewska;
Organizatorzy: Koło Miejskie Związku Sybiraków w Suwałkach

17.09 – Wernisaż wystawy fotografii Piotra Bułanowa „Fotografia”
galeria PAcamera;
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

18.09 – Festyn „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”
Organizator: Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych
Psychicznie „Nadzieja”;

23.09 – Jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia ROKiS
hala OSiR;
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

29.09 - Suwalska Scena Artystyczna „Prezentacje…”
sala granatowa ROKiS;
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

wrzesień - „Muzyka w suwalskich zabytkach”
suwalskie świątynie;
Organizator: Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila MłynarskiegoTemat: Manufaktura
Ciekawostka ze Śląska...
Niewiele mniejsze od Manufaktury. W idealnym miejscu na Śląsku. Jak widać taka
będzie w Polsce przyszłość centrów handlowych.

miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,2224803.html
W Katowicach rozpoczęto prace przy budowie Silesia City Center

Angelika Swoboda 12-08-2004 , ostatnia aktualizacja 12-08-2004 00:10

Rynek, kawiarnie, galerie. Wszystko w jednym Silesia City Center, które
powstanie w Katowicach. Właśnie rozpoczęto wyrównywanie terenu w miejscu dawnej
kopalni Gottwald. - Takiego miejsca nie ma jeszcze na Śląsku - przekonuje Marcin
Wojtkiewicz-Donhefner z firmy reklamowej KUC, obsługującej Silesia City Center.

Robotnicy, którzy pojawili się niedawno na terenie dawnej kopalni Gottwald, od
razu zwrócili uwagę mieszkańców Katowic. - Co tam się dzieje? - pytali się
katowiczanie. Ruchem na budowie przy ul. Chorzowskiej zainteresowali się też
internauci. - Ile będą kosztowały mieszkania? Kiedy to otworzą? - zastanawiają się.

Simon Bayley, dyrektor projektu Silesia City Center w Katowicach: - To jedna z
największych inwestycji na Śląsku. I pierwsze takie, zupełnie unikatowe centrum
z rynkiem, pubami, galeriami, sklepami i kawiarniami w jednym miejscu.

Budynki kopalni, które razem z terenem kupiła węgierska firma TriGránit, będą
odrestaurowane. Wieża szybowa Jerzy zamieni się w punkt widokowy, a na dole
powstaną kawiarenki, restauracje, sklepy, fontanny i wieloekranowe kino. Na
dachu wyrosną ogrody, a w innej części powstaną biura i mieszkania. - Firma
TriGránit, która jest inwestorem kompleksu, przekształca zniszczone obszary
postindustrialne w nowoczesne przestrzenie miejskie, które z czasem zaczynają
pełnić rolę nowych centrów miast - podkreśla dyrektor Bayley.

Ciekawostką jest to, że w miejscu po dawnym basenie powstanie centrum
kulturalne. Ma tętnić życiem. Inwestorzy zapowiadają wystawy lokalnych artystów
i rzemieślników, pokazy dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

- Rozmawialiśmy już o tym w Urzędzie Miasta. Pewni artyści zadeklarowali, że
chętnie wystąpią w centrum kulturalnym, ale nie mogę na razie zdradzić ich
nazwisk - mówi Marcin Wojtkiewicz-Donhefner z firmy reklamowej KUC,
odpowiedzialnej za public relations Silesia City Center.

Największy komercyjny obiekt na Śląsku ma kosztować około 600 mln euro. Kiedy
będzie można go obejrzeć? - Zakończenie pierwszego etapu budowy i otwarcie
centrum planujemy na koniec przyszłego roku - zapowiadają inwestorzy.

Jakieś dwa, trzy miesiące wcześniej wszyscy, którzy będą pracowali przy obsłudze
centrum, zaczną się szkolić. Według zapowiedzi, w Silesia City Center ma
zarabiać na chleb około tysiąca osób. Prawdopodobnie znajdą się wśród nich także
byli górnicy.

80 000 m kw. powierzchni

240 sklepów

3000 miejsc parkingowych (2200 na parkingu zewnętrznym, a 800 na podziemnym)

15 mln - przewidywana liczba odwiedzających w ciągu roku

ok. 1000 osób zostanie zatrudnionych po otwarciuStrona 3 z 3 • Zostało znalezionych 163 postów • 1, 2, 3
Powered by wordpress | Theme: simpletex